Občenské sdružení Zvonek, o.s. vzniklo v prosinci roku 2010, bylo zaregistrováno 23.12.2010. Sdružení je dobrovolným sdružením občanů za účelem kulturního a sportovního rozvoje v obci Rostěnice - Zvonovice. Základním cílem sdružení je organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dalších občanů, podpora rozvojových aktivit  v obci a okolí ve spolupráci s orgány obce a ostatními subjekty, pořádání kulturních a sportovních akcí, obnova a udržování lidových tradic.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.